Spotkania z komputerem 2017/2018

oraz 

spotkania ze społecznością lokalną, których celem jest nauka języka polskiego, poznawanie kultury narodowej i lokalnej oraz integracja obcokrajowców.

Spotkania z komputerem 2015/2016

Kurs opracowywany jest w ramach projektu "Ja to bym...czyli Twój pomysł na dom kultury" - 2014

Kurs opracowano w ramach projektu MATURE, 2012-2014

This course was developed within Moodle MOOC 4

Kurs został zaprojektowany w ramach Moodle MOOC 4