Spotkania z komputerem 2017/2018

oraz 

spotkania ze społecznością lokalną, których celem jest nauka języka polskiego, poznawanie kultury narodowej i lokalnej oraz integracja obcokrajowców.