Spotkania z komputerem 2017/2018 oraz spotkania ze społecznością lokalną, których celem jest nauka języka polskiego, poznawanie kultury narodowej i lokalnej oraz integracja obcokrajowców.