Kliknij link 2015 - "Active Citizens 60+ Case Studies" aby otworzyć zasób.