Kliknij link 2014 - "Moodle Case Studies since 2003" aby otworzyć zasób.