Spotkania z komputerem 2017/2018 oraz spotkania ze społecznością lokalną, których celem jest nauka języka polskiego, poznawanie kultury narodowej i lokalnej oraz integracja obcokrajowców.

Spotkania z komputerem 2016/2017


Kurs opracowywany jest w ramach projektu "Ja to bym...czyli Twój pomysł na dom kultury" - 2014

Kurs opracowano w ramach projektu MATURE, 2012-2014